SIMPLE TIPS – Kuidas haarata klient/patsient ravisse aktiivselt kaasa?

Skeletilihassüsteemi probleemide ravis saab inimene ise enda jaoks palju ära teha aga tihtipeale ei lähe ta aktiivse raviga lõpuni kaasa. See on suur probleem, sest nii kannatab nii ravi tulemus ja luhta läheb ka terapeutide vaev ja ajakulu. Selleks tehtigi põhjalik uurimus sellest, kuidas terapeudid saavad lihtsate vahenditega kliendi/patsiendi osalust parandada. See kirjutis oli lihtsalt nii hea, et otsustasin järjekorde kiire facebooki postituse asemel selle ära tõlkida ja siis blogisse panna. Siin need nipid ongi:

S – Simplify the regimen ehk Lihtsusta režiimi

 • Ära määra rohkem kui 2-5 harjutust
 • Vähenda harjutusi, mis vajavad spetsiaalseid vahendeid ja keskkonda
 • Leia harjutused, mis vastavad patsiendi eelistustele ja võimekuse ning oskuste tasemele
 • Programm ehita üles võimalikult arusaadavalt
 • Määra harjutusi, mis on inimese jaoks tähendusrikkad ja aitavad igapäevatoiminguid paremini teha

I – Impart knowledge ehk Edasta teadmiseid

 • Räägi vältides keerulisi sõnu ja erialast keelt
 • Selgita ravi kasutegureid ja riske
 • Kasuta patsiendi poolt internetist leitud infot õppematerjali ja näidetena
 • Edasta teadusuuringute tulemusi, et patsient saaks nende abil ise otsuseid teha

M – Modify psychological response and beliefs ehk Muuda inimeste uskumusi ja hirme

 • Hinda ja vaata läbi inimeste psühholoogilised barjäärid harjutuste ees
 • Toeta käitumise muutmist, parandades harjutuste tegemisel valmisolekut, tahet ja enesekindlust
 • Kasuta motiveerivaid ja käitumismustreid parandavaid tehnikaid
 • Väldi jutte ja tegevusi valuliku sündmuse ja valu käitumise ümber

P – Promote therapeutic alliance ehk Panusta terapeudi-patsiendi suhtele

 • Loo keskkond, mis on patsientide jaoks ühtaegu väljakutsuv ja toetav
 • Paku konstruktiivset tagasisidet
 • Jõua ühisele arusaamale ravi eesmärkides ja tegevustes
 • Saavuta ja hoia head sidet oma patsientidega
 • Harjuta patsiendikeskset suhtlusstiili

L – Leave the bias behind ehk Lase kalduvustel olla

 • Väldi patsientide stereotüüpimist negatiivsete isikuomaduste järgi
 • Aktsepteeri kultuurilisi erinevusi
 • Anna soovitusi, mis baseeruvad teadusel, mitte isiklikel uskumustel ja arvamustel
 • Märka enda kultuurset eripära ja kuidas see mõjutab su tööd

E – Evaluate adherence ehk Hinda ravist kinnipidamist

 • Loo strateegiaid, kuidas patsient saab ise jälgida oma ravis osalust
 • Vaata üle patsiendi poolt tehtud töö, harjutustega areng ja üleüldine osalus igal kohtumisel
 • Kaalu nii terapeudi kui patsiendi poolt hinnatavaid osaluse mõõdikuid
 • Küsi lihtsaid ja otsekoheseid küsimusi osaluse kohta

T – Technology can be helpful ehk Tehnoloogia võib abiks olla

 • Kasuta sobivusel sõnumitega, kõnede või e-mailidega meeldetuletusi
 • Kaalu telerehabilitatsiooni võimalust näiteks läbi skype’i kui vaja
 • Tee lühikesi harjutuste videosid kasutades patsiendi enda telefoni
 • Kasuta interneti põhiseid juhiseid ja mõõdikuid

I – Identify and mitigate barriers ehk Identifitseeri ja eemalda osaluse barjäärid

 • Soovita aega säästvaid harjutusi
 • Räägi, kuidas valu, uni ja toitumine mõjutab harjutuste tulemusi
 • Soovita meeldivaid ja lõbusaid harjutusi
 • Tee plaane reisidel ja halva ilma korral harjutamiseks
 • Räägi strateegiatest, mis tuletaksid patsiendile harjutuste tegemist/liigutamist meelde

P – Plan for follow-up ehk Planeeri kontrollvisiite

 • Paku välja aegu inimese tulemused mõne aja pärast üle vaadata, eriti pikaajalisel ravil
 • Suuna patsiendid kogukonnas saadaolevatele liikumisvormidele
 • Värskenda patsientide kontaktinfot

S – Set goals ehk Sea eesmärke

 • Julgusta kasutama SMART eesmärke – (Specific (simple, sensible, significant), Measurable (meaningful, motivating), Achievable (agreed, attainable), Relevant (reasonable, realistic and resourced, results-based), Time bound (time-based, time limited, time/cost limited, timely, time-sensitive))
 • Kohanda eesmärgid indiviidi ja kontekstiga
 • Eesmärkide seadmine peaks sisaldama ühist panust nii arsti/terapeudi, patsiendi ja tema lähedaste poolt
 • Sea eesmärgid patsiendi spetsiifika järgi

Samas uuringus hinnati ka nende tegurite mõju patsindi osaluses:

Igatahes igavesti asjalik kirjatükk oli ja soovitan kõikidel terapeutidel sellega lähemalt tutvuda. Kogu artikkel on täismahus saadav SIIN

 

Edu!

Taavi