Koolitused 2017

November 11, 2015

Töötuba “Kael ja õlavööde” (Kohti 22/22 – grupp täis!)

Koolituste sihtrühm: füsioterapeudid

Asukoht: Tallinn, täpsem asukoht selgub hiljem

Aeg: 25. november (laupäev)

Ajakulu: 10:00-17:00

Sisu tutvustus: Kael ja õlg on tihtipeale kehaosad, kus terapeudid end kõige nõrgemini tunnevad. Anatoomia on keeruline, teste palju ja patsientide sümptomaatika tihtipeale kompleksne. Seekord vaatame, kuidas kaasaegne teadus aitab meil selles virr-varris paremini orienteeruda. Teeme valutava, vigastatud või jäiga õla klassifikatsiooni lihtsamaks, kaela sümptomaatika selgemaks ja viskame palju iganenud teadmisi prügikasti. Nii praktika kui uuringud näitavad meile, et testidega leida valu põhjustavat struktuuri on märksa keerulisem kui esialgu arvata võiks. Seetõttu tuleks harjutuste ja asjakohase nõustamise valikul lähtuda teinekord hoopis patsiendi sümptomitest ja võimekuse tasemest, mitte spetsiaalsest testist. Mil määral on sümptomid seotud anatoomia ja biomehaanikaga, kuna hoopis ebaõige koormuste valikuga ning kuidas märgata ja eristada psühhosotsiaalseid mõjusid sümptomaatikas, on mõned punktid, milles töötoas üritame paremale arusaamale jõuda. Erilist tähelepanu saavad keerulised ja sagedased sündroomid nagu kaela radikulopaatia, külmunud õlg, subakromiaalse valu sündroom, whiplash ja palju muud. Lisaks täiendame harjutusvara, õppides pakkuma sümptomaatikast lähtuvalt ja optimaalsel koormusel harjutusi ja koostama eesmärgipärast taastusravi programmi.

Ühe koolituse hind registreerides enne 1. novembrit k.a. (või olles Eesti füsioterapeutide liidu või Eesti füsioteraapia üliõpilaste seltsi liige) – 95 EUR

Ühe koolituse hind pärast 1.novembrit (v.a. kuuluvus) – 105 EUR

Osalemiseks saada oma nimi ja soovitud töötoas osalemise soov aadressil fysioviis@gmail.com

Kohtumiseni!

Taavi & Hannela

 

 

 

 

 

 


Toimunud koolitused:

Koolituste sihtrühm: Treenerid, arstid ja teised meditsiinitöötajad, füsioterapeudid, massöörid ja teised terapeudid

Asukoht: Tallinn, täpsem asukoht selgub hiljem

Ajakulu: 10:00-17:00

“Valu” töötuba – 5. august – Kohti alles: 6/20 

Kuigi meditsiin järjepidevalt areneb ja tulemuslikus tõuseb, ei saa sama öelda valuravi kohta. Skeletilihasüsteemi valude käes vaevlevate inimeste protsent on järjepidavalt tõusuteel ja üheks selle põhjuseks võis olla meie kehva arusaam valust. Viimaste aastatega on aga valuteadus kõvasti arenenud ja selles töötoas tahamegi anda ülevaadet, kuidas valu käsitlus uute teadmiste najal muutumas on. Lisaks on leitud, et ka inimestele/patsientidele endile valu selgitamine (therapeutic neuroscience education) on teadusmaastikul populaarsust koguv teraapiaviis, tõstes teraapiate tulemuslikkus ja rahulolu. Töötoas ühildame teoreetilised teadmised praktikaga, õppides kasutama inimeste juhendamisel erinevaid suhtlusstrateegiaid ja vaatame, milliselt muuta inimeste liikumist, mõtteviisi ja harjumusi, et erinevate teraapiate valuvaigistav efekt veelgi suurem oleks. (Koolituse sisu sarnane varasemale VBM-ile)

“Tendinopaatia” töötuba –  12. august – Kohti alles: 0/20

Kõõluste haigusseisundid moodustavad ca kolmandiku pöördumistest arsti või füsioterapeudi poole. Kuna tegemist on peamiselt ülekoormusvigastustega siis pärast uut aastat ja kevade algusega kui inimeste aktiivsustase järsult tõuseb võib näha mõningast haiguste kasvutendentsi. Viimaste aastatega on suurenenud teadustööde hulk tendinopaatiate alal ja avastatud on palju uut ja huvitavat. Muutunud on arusaam kõõluste patoloogia ja valu seostest ning ravimeetodid keskenduvad rohkem aktiivsemale lähenemisele, sest paljud passiivsed protseduurid on tõestatud olevat ebaefektiivsed. Kuna ravi on üldjuhul pikk ja keeruline siis eriti oluliseks on muutunud klientide nõustamisoskus ja kaasahaaratus ravis osalemises. Raviharjutuste valikul tuleb olla aga eriti hoolas, sest teatud tüüpi harjutused, mis kõõlustele lisakompressiooni avaldavad, muudavad olukorra suure tõenäosusega hoopis hullemaks. Töötoas õpime diagnoosima tendinopaatiat, teeme ülevaate parimates ravivõimalustest, õpime nõustama tendinopaatiaga patsienti koormuste ja taastumise osas ning õpime koostama progressiivset raviharjutuste programmi erinevate tendinopaatiate korral

Ühe koolituse hind registreerides enne 1. juulit k.a. (või olles Eesti füsioterapeutide liidu või Eesti füsioteraapia üliõpilaste seltsi liige) – 95 EUR

Ühe koolituse hind pärast 1.juulit (v.a. kuuluvus) – 105 EUR

Osalemiseks saada oma nimi ja soovitud töötoas osalemise soov aadressil fysioviis@gmail.com

Kohtumiseni!

Taavi & Hannela